NASÉHAT NABI SAW KA IBNU ABBAS RA

Situsai atikan anu hadé bakal bisa nyiptakeun suasana komunikasi anu akrab, Kangjeng Nabi SAW nganaséhatan Ibnu Abbas RA anu umurna 7 taun...

NGALAJUR NAPSU TEMAHNA MATAK CILAKA

DINA salahsahiji hadits dina kitab Musnad Imam Ahmad anu diriwayatkeun ku Abu Barzah diuningakeun, yén anu pangdipikainggis sarta nu pangdi...

MASIH RÉK NUNDUTAN?

Hé jalma-jalma anu ariman, upama digero pikeun ngalaksanakeun shalat Jum’at, nya kudu gura-giru pikeun éling ka Allah jeung tinggalkeun jual...

HANTANG-HANTUNG HANTIGONG HANTRIWELI

JUDUL tulisan ieu téh minangka salah sahiji paribasa Sunda anu hartina kurang leuwih “Hadé rupa hadé tagog tapi taya araheunana”. Ieu téh ...

Khutbah Jum'at : TANDA-TANDA KIAMAT SOSIOLOGIS

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِ...

PANCASILA GEUS TEU SAKTI

JAMAN Orde Baru mah aya anu ngaranna program P4 anu hartina Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Éstuning éta program nasional téh pa...